شارژ بیست

راهنمای خدمات فروشگاه

راهنمای استفاده از کد شارژ همراه اول

نحوه وارد کردن کد شارژ همراه اول

پس از این که کد شارژ همراه اول را از سامانه دریافت کردید، کد زیر را در گوشی همراه خود وارد کنید.

# رمز 15 رقمی*140*

نکته:در هنگام فعالسازی رمز شارژ الکترونیکی خود دقت نمایید، زیرا در صورت تکرار بیش از 4 بار خطا در ورود رمز، سیم کارت شما قفل شده و وارد لیست سیاه می شود. در این صورت با پشتیبانی همراه اول یعنی 9990 تماس حاصل نمایید.

باقیمانده اعتبار شارژ سیم کارت همراه اول

برای اطلاع از باقیمانده اعتبار شارژ سیم‌ کارت همراه اول کد زیر را شماره گیری نمایید.

11#*140*

انتقال اعتبار از سیم کارت دائمی به اعتباری

Send یا OK یا #۱۱۳*۱۰*

ارسال پیامک به شماره ۸۹۱۱ با فرمت مقابل: شماره مقصد*مبلغ انتقال به ریال*رمز انتقال

انتقال اعتبار از سیم کارت اعتباری به اعتباری

Send یا OK یا #شماره مقصد*میزان اعتبار*رمز انتقال*۱۳۲*

نحوه دریافت رمز انتقال

ارسال پیامک خالی به شماره ۸۹۱۰

سرویس انتقال اعتبار

مشترکین تلفن همراه اعتباری می توانند با استفاده از این سرویس مبلغ اعتبار مورد نظر خود را به شماره دیگری انتقال دهند. برای این منظور از دو روش کدهای میان بر (USSD) و تلفن گویای ۴۴۴ (IVR) می توان استفاده نمود.سپس د کمه شماره گیری را فشار می دهد.

شرایط مشترک برای انتقال اعتبار

مبلغ انتقالی بین ۱۰۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰ ریال (۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ تومان) باشد و مشترک می بایست پس از انتقال اعتبار حداقل ۵۰۰۰ ریال اعتبار باقیمانده داشته باشد برای مثال جهت انتقال ۱۰۰۰۰ ریال مشترک می بایست حداقل ۱۵۴۰۰ ریال اعتبار داشته باشد. زیرا کارمزد این سرویس برای هر بار انتقال ۴۰۰ ریال می باشد.
نکته:
به ازاء هر ۵۰۰۰ ریال اعتبار انتقال یافته، ۱۵ روز به زمان اعتبار مشترک (B) اضافه می گردد. برای مثال اعتبار در صورت انتقال مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال مدت زمان ۳۰ روز به زمان اعتبار مشترک دریافت کننده اعتبار اضافه می گردد.
قبل از شماره مشترک دریافت کننده اعتبار(B) حتما می بایست عدد ۹۸ با فرمت ذیل اضافه گردد:
در صورتی که مشترک انتقال دهنده (َA) در وضعیت خط صفر (Idle) ، قطع ، معلق (Suspend)، غیرفعال (Disable) ، لیست سیاه (BlackList) و یا سلب امتیاز(Pool) باشد امکان انتقال اعتبار وجود ندارد.
پس از ارسال درخواست مشترک انتقال دهنده (َA) به شبکه ، پیامی به وی ارسال می گردد تا در صورت تایید آن توسط مشترک انتقال انجام گردد.
در صورتی که دریافت کننده اعتبار (B) به علت اتمام مدت زمان اعتبار در وضعیت معلق (Suspend)باشد ، مبلغ مورد نظر به اعتبار قبلی وی اضافه گردیده و زمان اعتبار انتقال یافته نیز از همان روز انجام انتقال برای وی محاسبه و وضعیت مشترک فعال می گردد.
در صورتی که دریافت کننده اعتبار (B) به علت اتمام مبلغ در وضعیت یک طرفه باشد، مبلغ مورد نظر به اعتبار وی اضافه گردیده و زمان انتقال یافته نیز به زمان اعتبار قبلی مشترک (B) اضافه و وضعیت مشترک فعال می گردد.
در صورتی که دریافت کننده اعتبار (B) به علت اتمام مدت زمان اعتبار در وضعیت غیرفعال (Disable) باشد ، مبلغ مورد نظر به مشترک (B) منتقل گردیده و زمان اعتبار انتقال یافته نیز از همان روز انجام انتقال برای وی محاسبه می گردد.
در صورتی که مشترک دریافت کننده اعتبار (B) در وضعیت خط صفر (Idle) یا سلب امتیاز (Pool) باشد امکان دریافت اعتبار وجود ندارد.
در صورتی که سیم کارت مشترک دریافت کننده اعتبار (B) قطع باشد انتقال انجام می گردد لیکن مشترک (B) امکان دریافت پیام را ندارد.
در صورتی که مشترک دریافت کننده اعتبار (B) خاموش باشد انتقال انجام می گردد و پس از روشن نمودن تلفن همراه در صورتی که پیام ارسالی در شبکه موجود باشد پیام به وی تحویل می گردد.
حداکثر مبلغ قابل انتقال در طول یک روز ۱۰۰۰۰۰ ریال (۱۰ هزار تومان) می باشد.
حداکثر مبلغ قابل انتقال در طول یک ماه ۵۰۰۰۰۰ ریال (۵۰ هزار تومان) می باشد.
وضعیت خط استفاده نشده (Idle) : تلفن های همراه اعتباری با اولین تماس یا ارسال SMSفعال گردیده و تا زمانی که این اقدام توسط مشترک صورت نپذیرفته و مهلت اعتبار زمانی آن پایان نیافته باشد به عنوان تلفن همراه استفاده نشده (Idle) شناخته می شوند.
معلق (Suspend): تلفن های همراه اعتباری با توجه به اعتبار موجود، در صورت اتمام مهلت زمانی اعتبار وارد وضعیت معلق (Suspend) خواهند شد.
غیرفعال (Disable) : در صورت اتمام مهلت زمانی و عدم تمدید اعتبار توسط مشترک (حداکثر طی ۲ ماه) تلفن های همراه اعتباری غیر فعال (Disable) خواهند گردید.
سلب امتیاز(Pool) : در صورت اتمام مهلت زمانی مرحله غیر فعال و عدم تمدید اعتبار توسط مشترک (حداکثر طی ۱۲ماه) تلفن های همراه اعتباری سلب امتیاز(Pool) خواهند گردید.
لیست سیاه (BlackList) : در صورتی که مشترک تلفن همراه اعتباری در وارد نمودن پین شارژ ، ۵ بار اشتباه نماید خط وی وارد لیست سیاه می شود.
قطع:در صورتی که خط مشترک در سیستم خدمات مشترکین قطع باشد.
توجه: مشترک گرامی مسئولیت انتقال اعتبار به خطوط دیگران، بر عهده ارسال کننده اعتبار می باشد لذا توصیه می گردد در حفظ و نگهداری از تلفن همراه و رمز عبور ۸ رقمی خود نهایت دقت را به عمل آورید.

راهنمای استفاده از کد شارژ ایرانسل

نحوه وارد کردن کدشارژ

پس از اینکه کد شارژ را از سامانه دریافت نمودید، کد زیرا در گوشی همراه خود وارد کنید.

#رمز 16 رقمی*141*

باقیمانده اعتبار شارژ سیم کارت

برای اطلاع از باقیمانده اعتبار شارژ سیم‌ کارت ایرانسل کد زیر را شماره گیری نمایید.

1#*141*

شارژ شگفت انگیز پلکانی (جدید)

همراه شگفت‌انگیز شما ایرانسلی‌ها از این پس با هدیه بیشتر در کنارتان خواهد بود! شما مشترکان اعتباری می‌توانید بر اساس جدولی که در زیر آمده، تا 30% اعتبار هدیه را در زمان خرید شارژ تجربه کنید و ظرف حداکثر ۲۰ روز، از اعتبار هدیه خود برای برقراری مکالمه‌های ایرانسلی، ارسال پیامک و پیام چندرسانه‌ای ایرانسلی و یا استفاده از اینترنت همراه بهره بگیرید.

مبلغ شارژ اعتبار هدیه (تومان) مجموع شارژ (تومان) مدت اعتبار
۱,۰۰۰ تومان 91/7 1.009/1 ۳ روز
۲,۰۰۰ تومان 275/2 2.110/1 ۵ روز
۵,۰۰۰ تومان 917/4 5.504/6 ۱۰ روز
۱۰,۰۰۰ تومان 2.293/5 11.467/8 ۱۵روز
۲۰,۰۰۰ تومان 5.504/5 23.853/1 ۲۰ روز
  توجه:
 • مبالغ فوق با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده‌اند.
 • پس از اتمام مهلت استفاده از شارژ شگفت انگیز، کل شارژ باقیمانده در حساب مشترک منقضی خواهد شد.
 • برای اطلاع از میزان اعتبار شارژ اصلی یا شارژ شگفت انگیز خود، کد #1*141* را شماره گیری کنید.
 • در صورت فعال‌سازی هر یک از طرح‌های تخفیفی ایرانسل اعم از پیشنهادهای تشویقی، طرح‌های تعرفه رنگی، شارژ شگفت انگیز، جزیره هوشمند ایرانسل و ... تا پایان اعتبار طرح مربوط، امکان خرید طرح دیگری وجود نخواهد داشت. با توجه به اینکه در صورت فعال‌سازی همزمان چندین طرح، امکان بازپرداخت هزینه عضویت در طرح مقدور نیست، در صورت تمایل به عضویت در طرحی خاص،اطمینان حاصل نمایید که عضو طرح دیگری نیستید. مثلا اگر عضو طرح جزیره هوشمند باشید و از شارژ شگفت‌انگیز برای شارژ حساب خود استفاده نمایید، حساب شما به صورت شگفت‌انگیز شارژ نخواهد شد، بلکه به صورت عادی شارژ و به حساب اصلی شما منتقل می‌شود. این قانون در مورد طرح‌های «مکالمه رایگان» و «بسته ترکیبی من» نیز اعمال می‌شود.
 • مهلت استفاده از شارژ شگفت انگیز، معادل بیشترین زمان اعتبار شارژ موجود و شارژ خریداری شده است. بدین معنی که اگر در زمان استفاده از شارژ شگفت انگیز ۱۰ روزه، شارژ ۲۰,۰۰۰ تومانی (با اعتبار ۲۰ روز) بخرید، اعتبار مجموع شارژ شگفت انگیز شما ۲۰ روز خواهد بود. همچنین اگر در حال استفاده از شارژ شگفت انگیز ۳ روزه باشید و شارژ ۲,۰۰۰ تومانی (با اعتبار ۵ روز) بخرید، حداکثر اعتبار مجموع شارژ شگفت انگیز شما همان ۵ روز است.
 • در هنگام استفاده از خدمات رومینگ، امکان بهره گیری از اعتبار هدیه وجود ندارد.
 • برقراری تماس با مرکز تماس ایرانسل (شماره ۷۰۰) با شارژ شگفت انگیز امکان پذیر است.
 • انتقال شارژ با شارژ شگفت انگیز ممکن نیست.
 • تا 30% شارژ شگفت‌انگیز برای بهره‌مندی از سرویس‌های داخل شبکه (ایرانسلی) قابل استفاده است.

نحوه فعال‌سازی شارژ شگفت انگیز

برای فعال‌سازی کافیست به جای شماره ‌گیری کد دستوری معمول، رمز شارژ را به‌صورت زیر وارد کنید .

#شماره ۱۲ یا ۱۶ رقمی*۱۴۴*

ارسال شارژ

پس از خرید کارت شارژ، با شماره‌گیری کد دستوری زیر به راحتی می‌توانید برای سیم کارت اعتباری یا حساب وایمکس اعتباری دیگری شارژ ارسال کنید.

#شماره اعتباری مقصد*شماره رمز ۱۲ یا ۱۶ رقمی*۱۴۱*

 • لازم است شماره اعتباری مقصد را با ساختار «××××××××۹۳» وارد کنید.
 • بابت ارائه این سرویس، تنها ۵۰ تومان از اعتبار ارسالی کسر خواهد شد.

برای انتقال شارژ به حساب اعتباری وایمکس می‌توانید از کد زیر استفاده نمایید:

#شناسه وایمکس*شماره رمز ۱۲ یا ۱۶ رقمی*۱۴۱*

لطفا شناسه وایمکس را با ساختار «××××××××۹۴» وارد کنید.
از اعتبار ارسالی هیچ هزینه‌ای برای شارژ حساب وایمکس کسر نخواهد شد.

اطلاع از هزینه تماس

با استفاده از این سرویس، پس از هر بار تماس و ارسال پیامک، پیغامی آنی دریافت خواهید کرد که میزان دقیق هزینه آخرین مکالمه و پیامک شما و نیز باقیمانده اعتبارتان را اعلام می کند. همچنین با فعال سازی این سرویس، پیش از پایان اعتبار بسته اینترنت همراه شما، این امر به اطلاعتان خواهد رسید.

تا پیش از این شما برای اطلاع از میزان اعتبار موجود در سیم کارت خود باید از دو روش ارسال کد دستوری و یا تلفن گویا استفاده می کردید، اما ا ز این پس ایرانسل خود میزان هزینه آخرین تماس و باقیمانده حساب را برایتان ارسال می کند!

فعال سازی وغیر فعال سازی سرویس:

برای فعال سازی این سرویس کافیست یک پیامک بدون متن به ۳۹۴۰ بفرستید تا پس از آن، تمامی اطلاعات مربوط به هزینه های شما بعد از پایان هر تماس برایتان ارسال شود. همچنین در صورت عدم تمایل به استفاده از این سرویس، با ارسال یک پیامک بدون متن به ۳۹۴۱ می توانید آن را غیر فعال کنید.
برای فعال سازی و غیر فعال سازی سرویس اطلاع از هزینه تماس، علاوه بر ارسال پیامک می توانید از کدهای دستوری استفاده کنید:

عملیات کد دستوری
فعال سازی 1#*6*4*555*
غیرفعال سازی 2#*6*4*555*

توجه: استفاده از سرویس «اطلاع از هزینه تماس» رایگان است و بابت فعال سازی و یا غیر فعال سازی آن نیز هزینه ای از اعتبار شما کسر نمی‌شود.

تبدیل سیم کارت اعتباری به دائمی

برای نخستین بار در ایران: تبدیل سیم کارت اعتباری به دائمی!

با این سرویس جدید که برای نخستین بار در ایران توسط ایرانسل ارائه می شود، دارندگان سیم کارت اعتباری ایرانسل می توانند به سادگی و تنها با وارد نمودن یک کد از خط ایرانسل خود، سیم کارتشان را به دائمی تبدیل کنند.
بنابراین، مشترکانی که مایلند در عوض شارژ سیم کارت به صورت مداوم، هر دو ماه یک بار صورتحساب دریافت کنند، یا از خدمات پیشرفته صورتحساب استفاده کرده و صورتحساب تفکیکی بگیرند، می توانند بدون نیاز به خریداری یک سیم کارت دیگر (با یکی از دو روش زیر) به سادگی سیم کارت اعتباری خود را به دائمی تبدیل کنند و از تمامی سرویس ها و مزایای آن ازجمله تعرفه های مقرون به صرفه تر، فهرست طلایی و سرویس رومینگ بین المللی بهره مند شوند.

نحوه تبدیل سیم کارت

برای تبدیل سیم کارت اعتباری خود به دائمی، طبق دستورالعمل زیر اقدام نمایید:
الف- شارژ سیم کارت:ابتدا بابت تفاوت بهای سیم کارت های دائمی و اعتباری، سیم کارت اعتباری خود را تا میزان یک میلیون ریال شارژ کنید. مبلغ مورد نظر با توجه به قیمت های تخفیفی سیم کارت های ایرانسل ارائه گردیده و تا اطلاع ثانوی در خصوص هرگونه تغییر قیمت سیم کارت های ایرانسل معتبر می باشد.
ب- ارسال درخواست: پس از اینکه سیم کارت خود را تا مبلغ مذکور شارژ نمودید، با اجرای هر یک از روشهای زیر، می توانید برای تبدیل سیم کارت درخواست بدهید:
۱. شماره گیری کد *۷۰# از خط ایرانسل
و یا
۲. تماس با ۷۰۰ از خط ایرانسل و سپس وارد کردن شماره های ۷ و بعد ۴ طبق دستورالعمل سیستم راهنما
پس از ارسال درخواست طبق دستورالعمل، یک میلیون ریال بابت مابه التفاوت بهای سیم کارت دائمی و اعتباری، از حساب سیم کارت اعتباری کسر شده و به این ترتیب، نوع حساب شما در سیستم ایرانسل، ظرف ۲۴ ساعت از اعتباری به دائمی تبدیل شده و می توانید از آن پس، از سیم کارت خود با ویژگیهای سیم کارت دائمی استفاده کنید.
با تبدیل سیم کارت اعتباری به دائمی، سیستم، مشترکان را به طور خودکار در طرح پایه ثانیه ای سیم کارت دائمی قرار می دهد؛ با این حال، شما می توانید به مجرد تکمیل مراحل تبدیل سیم کارت، هر یک از طرحهای تعرفه تشویقی را که مایل باشید مطابق شرایط ذکر شده در بخش طرح های تعرفه تشویقی، انتخاب نمایید.
توجه: بسته های افزایشی موجود در سیم کارت اعتباری، پس از تبدیل سیم کارت به دائمی منتقل نخواهند شد.
مابه التفاوت سیم کارت دائمی و اعتباری
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
یک میلیون ریال
توجه:درصورتیکه حساب خود را بیش از یک میلیون ریال شارژ کرده باشید، مابقی اعتبار شارژ شده به حساب سیم کارت دائمی شما منتقل می گردد.
پیش از هر اقدامی ...
اطمینان حاصل نمایید که ثبت نام سیم کارت اعتباری شما تکمیل شده باشد؛ زیرا در غیر اینصورت، تبدیل نوع سیم کارت امکان پذیر نخواهد بود.
توجه داشته باشید که ارائه کد پستی صحیح و تکمیل ثبت نام سیم کارت الزامیست.

راهنمای استفاده از کد شارژ رایتل

کدهای دستوری قابل استفاده سیم کارت اعتباری

کد دستوری توضیحات
142#* دسترسی به منو های درخواست بسته و مشاهده بسته های موجود
1#*1*1*142* بسته های اینترنت با سرعت پایه
3#*1*1*142* بسته های اینترنت با سرعت حرفه ای
2#*1*142* بسته های پیامک
3#*1*142* بسته های دکا
#رمز شارژ*145* شارژ شورانگیز سیم کارت
146#* استعلام اعتبار شارژ شورانگیز
140#*
1#*144*
مشاهده اعتبار
144#* گزارش حساب
2#*144* گزارش بسته های اینترنت
3#*144* گزارش بسته های پیامک
4#*144* گزارش بسته های تماس
130#* سرویس ها
1#*130* سرویس دوستان و خانواده
2#*130* سرویس تماس های از دست رفته
3#*130* سرویس گزارش تماس (سیم کارت اعتباری)
133#* سرویس انتقال اعتبار
444#* سرویس به جای من
4#*1*142* آنتی ویروس
#رمز شارژ*141* #رمز شارژ*141*

نحوه وارد کردن کدشارژ رایتل

پس از اینکه کد شارژ را از سامانه دریافت نمودید، کد زیرا در گوشی همراه خود وارد کنید.

#okرمز 16 رقمی*141*

انتقال اعتبار

انتقال اعتبار بين سيم کارت‌های رايتل

سرويس "انتقال اعتبار" به مشترکين اعتباری و ديتای رايتل امکان مي‌دهد که قسمتي از اعتبار خود را به ديگر مشترکين اعتباری و ديتای رايتل انتقال دهند. با استفاده از اين سرويس مي‌توانيد:

 • با استفاده از سيم کارت اعتباری يا ديتا به دوستتان (اعتباری يا ديتا) که اعتبارش در حال اتمام است، شارژ انتقال دهيد.
 • با انتقال اعتباری که زمان انقضای آن نزديک است، مهلت استفاده آن را تمديد کنيد. در اين حالت مهلت استفاده جديدی برای آن در نظر گرفته مي‌شود.

نکته:سرويس انتقال اعتبار در حال حاضر فقط برای مشترکين اعتباری و ديتا ارائه شده است و به زودی برای مشترکين دایمی هم راه اندازی خواهد شد.

ويژگي ها
 • اعتبار منتقل شده بلافاصله قابل استفاده است.
 • با استفاده از اين سرويس مي‌توانيد موارد زير را انجام دهيد:
  • انتقال اعتبار به يک مشترک رايتلی
  • گزارش‌گيری از انتقال‌های صورت گرفته
  • گزارش‌گيری از اعتبار باقيمانده
  • غير فعال‌سازی سرويس
نحوه کارکرد
 • براي فعال‌سازی سرويس انتقال اعتبار براي اولين بار، ابتدا کد دستوري *133# را شماره‌گيري کرده و سپس کليد برقراري تماس را کليک نماييد. در اين مرحله سرويس شما فعال مي‌شود.
 • پس از فعال‌سازي، با اولين درخواست، از شما خواسته مي شود که رمز خود را تعيين کنيد. پس از انتخاب رمز مي‌توانيد از تمامي قابليت هاي سرويس "انتقال اعتبار" استفاده نماييد. در مورد رمز نکات زير قابل توجه است:
  • رمز انتخابي بايد 4 رقمي باشد. ارقامي که به طور کامل تکراري (مثل 1111) و متوالي (مثل 1234) باشند، قابل قبول نيستند.
  • در نگهداري رمز خود دقت داشته باشيد.
 • مهلت استفاده از اعتبار منتقل شده، برابر است با حداکثر کل مهلت هاي قابل استفاده از اعتبارهاي مختلف، براي مثال اگر گيرنده اعتباري قبل از دريافت انتقال جديد، اعتباري معادل 10.000 ريال با مهلت استفاده تا 10 روز آينده داشته باشد و اعتباري معادل 20.000 ريال به وي منتقل شود (با مهلت استفاده 90 روز طبق جدول فوق)، اعتبار نهايي وي 10.000+20.000 ريال با مهلت استفاده 90 روز (حداکثر بين 10 روز و 90 روز) خواهد شد.
 • محدوده اعتبار قابل انتقال توسط اين سرويس به شرح زير است:
  • اعتبار قابل انتقال در هر تراکنش: 10,000 تا 100,000ريال
  • حداکثر اعتبار قابل انتقال در روز: 1,000,000 ريال
  • مشترک پس از انتقال اعتبار (با احتساب هزينه انتقال اعتبار) بايد حداقل 5,000 ريال اعتبار باقيمانده داشته باشد. اين مبلغ از آن جهت که فرستنده بتواند قادر به برقراري تماس پس از انتقال اعتبار باشد درنظر گرفته شده است.
 • هزينه
 • هزينه انتقال اعتبار در هر تراکنش 500 ريال است که از اعتبار مشترک انتقال دهنده اعتبار کسر مي‌شود.

راهنمای استفاده از کد شارژ تالیا

نحوه وارد کردن کد شارژ تالیا

پس از اینکه کد شارژ را از سامانه دریافت نمودید، کد زیرا در گوشی همراه خود وارد کنید.

# رمز 16 رقمی*141*

راهنمای خرید شارژ مستقیم

سرویس شارژ مستقیم اینترنتی سیم کارت اعتباری تلفن همراه (Top Up) برای خدمت رسانی بهتر به مشترکین سیم کارت اعتباری راه اندازی شده است.
این نوع سرویس جهت تهیه شارژ سیم کارت های اپراتور های مختلف است که به وسیله آن سیم کارت شما بدون نیاز به وارد کردن کد رمز شارژ می شود برای اینکه سیم کارت خود را به صورت مستقیم شارژ کنید کافی است وارد یکی از سایت های فروشنده شارژ شوید سپس بعد از کلیک کردن گزینه شارژ مستقیم تنها شماره همراه خود را وارد کرده و گزینه پرداخت را بفشارید.بعد از چند ثانیه سیم کارت شارژ شده و پیامکی جهت اطلاع به دست شما می رسد. در این روش دقت نمائید که شماره تلفن همراه اعتباری را به طور صحیح وارد نمائید، چون شماره وارد شده به طور مستقیم شارژ می شود و پس از اتمام مراحل خرید هیچگونه رمزی نشان داده نمی شود.

راهنمای شارژ وایمکس

پرداخت هزینه وایمکس از طریق کارت شارژ

بارگذاری کارت شارژ از طریق کدهای دستوری:

کد دستوری زیر تنها برای آن دسته از کاربرانی قابل استفاده می باشد که در هنگام ثبت نام وایمکس، شماره تلفن‌همراه ایرانسل خود را وارد نموده اند.

# رمز شارژ*6*شناسه وایمکس*707*

بارگذاری کارت شارژ از طریق سرویس ارسال شارژ:

با استفاده از این سرویس شما قادر خواهید بود سرویس اعتباری وایمکس خود یا دوستانتان را شارژ نماید.

# شناسه وایمکس بدون صفر*رمز شارژ*141*

لطفا در هنگام استفاده به موارد زیر توجه نمایید:
 • برای شماره گیری کد دستوری بالا حتما باید از خطوط اعتباری ایرانسل استفاده نمایید.
 • با استفاده از این روش تنها قادر خواهید بود سرویس اعتباری وایمکس خود و یا دوستانتان را شارژ نمایید.
 • شناسه وایمکس باید بدون صفر وارد شود.

نحوه استفاده از سرویس خط به خط

برای ارسال اعتبار از خط اعتباری خود، می توانید به یکی از دو روش ارسال پیامک یا استفاده از کد دستوری عمل کنید.

 • برای استفاده از روش پیامک ‌کافیست موارد زیر را به ترتیب در یک پیامک نوشته و از خط ایرانسل خود به شماره ۱۱۱۲ ارسال کنید:
  • شماره دریافت کنندۀ اعتبار
  • مبلغ اعتبار مورد نظر (به ریال)و
  • شماره رمز ۵ تا ٨ رقمی.
  شماره رمز 5 تا 8 رقمی:مبلغ اعتبار موردنظر به ریال:شماره دریافت کنده اعتبار
 • برای استفاده از کد دستوری، ‌کد زیر را از چپ به راست از خط ایرانسل‌تان شماره گیری نمایید:
 • [Yes/Ok]#رمز ۵ تا ٨ رقمی*مبلغ به ریال*شماره دریافت کننده اعتبار* ١۴٢ *

  به این ترتیب، درصورتی‌که دریافت کننده اعتبار، حساب وایمکس اعتباری داشته باشد، مبلغ ارسال شده به شارژ حساب وایمکس وی اضافه می شود و درصورتی‌که دریافت کننده اعـتبار، حساب وایمکس دائمی داشته باشد، تا میزان اعتبار ارسال شده از صورت‌حساب او تسویه می شود.

  • پس از ارسال اعتبار، یک پیامک به گیرنده و یک پیام به فرستنده ارسال می شود که در آن، تاریخ و ساعت تراکنش، شماره گیرنده / فرستنده و مقدار اعتبار اعلام می شود.
  • در صورتیکه ۲۰ مرتبه دستور خط به خط را با رمز اشتباه ارسال کنید، این سرویس برای شما مسدود می شود و برای فعال سازی مجدد آن باید با مرکز خدمات مشترکان ایرانسل تماس بگیرید.
  • در هر بار انتقال، مبلغ ۵٠ تومان به عنوان کارمزد از اعتبار موجود در حساب فرستنده کسر خواهد شد.

نحوه تغییر شماره رمز خط به خط

برای تغییر رمز خود، کافیست دستور زیر را (از چپ به راست) با یک پیامک به ١١١٢ ارسال کنید:

تکرار رمز جدید : رمز جدید : رمز قدیمی : 22

به عنوان مثال اگر می خواهید رمز خود را از ۱۲۳۴۵ به ۳۳۳۳۳ تغییر دهید، باید دستور زیر را با یک پیامک به ١١١٢ ارسال نمایید:

22:12345:33333:33333

برای اجرای دستور تغییر رمز، اطلاعات موردنظر باید دقیقاً مطابق دستور (با علامت ":" بین آنها و بدون فاصله) وارد شوند؛ در غیراینصورت، درخواست شما اجرا نخواهد شد.
در صورت فراموش کردن رمز خود، می توانید از طریق تماس با شماره تلفن ۷۰۰ (از خطوط ایرانسل) و یا ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰ (از سایر خطوط) با مراکز خدمات مشترکان ایرانسل تماس بگیرید.

راهنمای پرداخت قبوض خدماتی

پرداخت قبض تلفن ثابت

در صورتی که پس از قطعی تلفن ثابت خود اقدام به پرداخت قبض نمودید خط شما بصورت خودکار وصل نخواهد شد در چنین مواردی پس از اینکه اعلام وصولی قبض مربوطه توسط بانک به مخابرات صورت گرفت باید به صورت حضوری به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه نموده تا وصلی خط مورد نظر انجام شود.

پرداخت قبض تلفن همراه

در صورتی که پس از قطع شدن خط تلفن همراه خود اقدام به پرداخت قبض نمودید پس از اینکه از طرف بانک به اپراتور مربوطه اعلام وصولی شود خط مورد نظر نیز بصورت خودکار وصل خواهد شد

مدت زمان اعلام وصولی قبض

پس از اینکه پرداخت قبوض به بانک انجام می شود بانک ها با ید به شرکت های خدماتی اعلام وصولی نمایند که معمولا این امر 24 تا 72 ساعت کاری توسط بانک ها زمان خواهد برد ، پس از اعلام وصولی بانک به شرکت خدماتی مربوطه بدهی مشترک در آن شرکت صفر خواهد شد. بنابراین چنانچه پس از پرداخت اقدام به اخذ صورتحساب نموده و مبلغ بدهی علی رقم پرداخت هنوز صفر نشده نگران نباشید زیرا با اعلام وصولی بانک به شرکت مربوطه بدهی شما نیز صفر خواهد شد.

تراکنش ناموفق

چنانچه در فرایند پرداخت قبض خود خطا دریافت نمودید و یا به عبارت دیگر تراکنش تان ناموفق بوده مبلغ کسر شده از حساب طی 72 ساعت کاری توسط بانک به حساب برگشت زده خواهد شد.

پرداخت قبض تکراری

در صورتی که قبضی را به هر دلیلی چندین بار پرداخت نمودید نگران نباشید زیرا مبلغ مازاد پرداختی شما در صورتحساب دوره بعد با عنوان بستانکار لحاظ خواهد شد.

آموزش استفاده از گیفت کارت GooglePlay

دقت داشته باشید گوگل به هیچ عنوان نباید متوجه شود که شما ایرانی هستید و از ایران اقدام به خرید می کنید. بنابراین در تمامی مراحل ریدیم کردن گیفت کارت و یا خرج کردن اعتبار گیفت کارت موجود در اکانت تان باید حتماً حتماً حتماً راه های شناسایی خود از قبیل آی پی ایرانی ، سیم کارت داخل گوشی ، GPS و هرگونه دسترسی برنامه ها به لوکیشن خود را ببندید. برای این منظور راهنمای زیر را مطالعه کنید.

 • ابتدا برنامه google setting را با جستجو در گوشی خود پیدا کرده و آن را باز کنید . حال بر روی گزینه location کلیک کنید و تیک گزینه ی access location را بردارید . پس از آن از شما سوال پرسیده می شود که باید بر روی ok کلیک کنید.
 • دقت کنید شماره تلفن ایران ، آدرس ایران به هیچ عنوان داخل اکانت گوگل ، جیمیل ، گوگل پلاس و دیگر برنامه ها از جمله ولت گوگل نباشد. کسانی که موقع خرج کردن اعتبار گیفت کارت شارژ شده در اکانتشان ارور valid google account required می گیرند یا محصولی که قصد خریدش را دارند به رنگ خاکستری درآمده و قابلیت خرید ندارد، یعنی گوگل متوجه ایرانی بودن آنها شده است و باید نرم افزار تغییر آی پی خود را عوض کنند یا سیم کارت گوشی خود را درآورند و اگر این کار را مرتب تکرار کنید به اکانت شما حساس می شوند و اکانت شما را بلاک می کنند تا برای آن ها مدارکی مبنی بر آمریکایی بودن تان ارسال کنید.
 • برای تغییر شماره تلفن ایرانی باید به آدرس https://www.google.com/settings/personalinfo بروید و از همین جا با رفتن روی دکمه edit شماره تلفن خود را تغییر دهید. همچنین کسانی که زبان جیمیلشان فارسی است از قسمت language همین آدرس باید حتماً زبان را به انگلیسی US تغییر دهند.
 • کسانی که ارور HIGH RISK و تلاش کردن بعد از 30 دقیقه را می گیرند باید بین 48 تا 72 ساعت صبر کنند تا بررسی اکانت آنها توسط گوگل به پایان برسد. این ارور یعنی خرید آن ها مشکوک بوده و در دست بررسی است. گاهی اوقات خریدن بسته کوچکتر و ارزان تر به شما این ارور را نمی دهد. معمولاً کسانی که اکانت شان جدید است این ارور را دریافت می کنند . چون گوگل باید اکانت آن ها را بررسی کند و به این منظور اکانت را تا چند روز معلق می کند.
 • توجه داشته باشید که قبلا از اعمال تغییرات، سیم کارت خود را از دستگاه خارج نمایید. flight mode و airplane mode کردن فایده ای ندارد. سپس یک بار دستگاه خود را خاموش و روشن نمایید تا ارتباط شما با گوگل قطع شود.
 • دقت داشته باشید که ساعت دستگاه خود را برروی یکی از کشورهای آمریکای شمالی مانند کانادا و یا ایالات متحده قرار دهید.
 • زبان دستگاه خود را بر روی انگلیسی (US) قرار دهید.
 • دقت کنید اگر چند آدرس جیمیل در گوشی خود و در قسمت تنظیمات خود گوشی دارید ، باید همه را پاک کنید و تنها آن جیمیلی که تنظیمات آن درست است و می خواهید شارژ کنید را باقی بگذارید.
 • توجه داشته باشید در تمامی مراحل خرید از پلی استور باید آی پی شما غیر از ایران باشد و GPS گوشی شما غیر فعال باشد.
 • دسترسی برنامه هایتان را به لوکیشن ببندید . برنامه هایی مثل وایبر به راحتی لوکیشن شما را در اختیار گوگل قرار می دهند.

ابتدا وارد آدرس http://wallet.google.com شده و آدرس جیمیل و پسورد خود را که می خواهید آن را شارژ نمایید وارد و sign in کنید. برای برخی از افراد این سایت با آی پی ایران باز نمی شود و برای دور زدن تحریم ها باید این صفحه را با آی پی غیر ایرانی و به عبارتی با VPN باز کنید.

اگر پس از ورود، صفحه ای نظیر صفحه زیر مشاهده نمودید ، کافیست نام خود را وارد نموده و یک زیپ کد که بعداً می خواهید آدرس متناسب با آن را وارد اکانت تان کنید، تایپ نمایید. زیپ کد آمریکایی را از سایت fakeusaaddress.com بگیرید که یک کد 5 رقمی بعد از حرف اختصاری است. مثلاً در عکس زیر که از سایت fakeusaaddress گرفته شده عدد 31601 زیپ کد ایالت جورجیای آمریکاست :

گزینه ی کردیت کارت را به بعد موکول کنید یعنی روی add a payment method later کلیک کرده و ادامه دهید:

حال شما وارد صفحه اصلی گوگل ولت Google Wallet می شوید. به آدرس ایمیل بالای صفحه دقت کنید که دقیقاً همان جیمیلی باشد که میخواهید با آن خرید کنید و حتماً همان ایمیل را شارژ کنید. برای مثال ما تنظیمات اکانت را بر روی آدرس appgetir@gmail.com اعمال می کنیم که در بالای صفحه در این عکس می بینید. در این صفحه اگر قبلاً خریدی از گوگل پلی انجام داده باشید، لیست اپ های خریداری شده را مشاهده می کنید:

بر روی آیکون چرخ دنده در بالا سمت راست صفحه کلیک کنید . در این قسمت اطلاعات اکانت شما نمایش داده می شود.

در این قسمت باید Home Address را تغییر دهید . یعنی باید یک آدرس آمریکایی به همراه شماره تلفن اضافه کنید یا اگر آدرسی در آنجا هست ویرایش کنید. اگر آدرس و شماره تلفن امریکا ندارید وارد سایت http://fakeusaaddress.com شوید و در همان صفحه ی اول آدرس آمریکا را استفاده نمایید.

دقت کنید که در مثال بالا شماره 5 رقمی قبل از خط فاصله یعنی 31601 همان کد پستی و حرف اختصاری یعنی GA همان ایالت است. شهرنیز VALDOSTA میباشد. آدرس هم همان خط بالایی و زیر اسم یعنی 709 E GORDON ST می باشد. 229 کد شهر و 245 اول شماره تلفن 7 رقمی شهر است. یعنی باید بعد از 245یک شماره 4 رقمی وارد کنید. چون شماره تلفن های آمریکایی بعد از کد شهر ، 7 رقمی هستند. پس مثلاً شماره تلفن باید به این صورت باشد 2292452345 در این شماره تلفن 229 کد شهر است و 245 ابتدای شماره تلفن 7 رقمی است و ما به صورت تصادفی یک عدد 4 رقمی مثل 2345 را به 245 اضافه کردیم .
اطلاعات را وارد Google Wallet کنید و save نمایید. دقت کنید در این قسمت باید تمامی اطلاعات را وارد نمایید و وارد نمودن شماره تلفن خیلی مهم است . قابل توجه کسانی که ارور not valid google account می گیرند. به شدت تاکید می کنم به هیچ عنوان هیچ اطلاعاتی که مشخص شود شما ایرانی هستید وارد نکنید. خیلی از دوستان شماره تلفن ایران را وارد اکانت گوگل خود می کنند این قضیه باعث بلاک شدن اکانت شما می شود
حال می توانید وارد http://play.google.com شوید و روی گزینه Redeem کلیک نمایید.

کد گیفت کارت را در کادر باز شده وارد کرده و روی گزینه Redeem کلیک نمایید. دقت کنید که کدام جیمیل خود را شارژ میکنید . در عکس زیر، زیر redeem code آدرس ایمیل را مشاهده می کنید . مراقب باشید جیمیل اشتباهی شارژ نکنید . برخی از افراد چندین ایمیل در جیمیل خود دارند و باید برای خرید تنها همان جیمیل را شارژ کنید و تغییرات اکانت شما هم فقط بر روی همان جیمیل باید اعمال شود. در تصویر زیر برای مثال ما داریم اکانت appgetir@gmail.com را شارژ می کنیم :

اگر می خواهید اعتبار اکانت تان را مشاهده کنید می توانید از همان آدرس http://wallet.google.com وارد قسمت Payment Method شوید و اعتبار دلاری اکانت تان را مشاهده کنید.
دقت داشته باشید برای استفاده از گوگل پلی و خرید از آن چه در بازی و اپ ها و چه با خرید هر اپ باید حتماً حتماً آی پی غیر ایرانی داشته باشید ، حتماً GPS دستگاه و قسمت Location را غیر فعال کنید و سیم کارت خود را از دستگاه خارج نمایید. این مسئله تنها در هنگام خرید اپ یا خرید امکانات در بازی مورد نیاز است و در اوقات دیگر الزامی نیست.

آموزش استفاده از گیفت کارت XBox

قبل از شروع مراحل ، حتماً ازIP معتبر آمریکا استفاده کنید وگرنه مایکروسافت هنگام ریدیم کردن کدها ادیت خواهد کرد.

 • ابتدا وارد وبسایت ایکس باکس شویدwww.xbox.com
 • در صفحه باز شده بر روی عبارت ” SIGN IN ” کلیک کنید.
 • در صفحه باز شده اطلاعات اکانت مایکروسافت خود را وارد کرده و وارد سایت شوید .
 • پس از ورود به وبسایت ایکس باکس به لینک زیر مراجعه کنید.
  https://live.xbox.com/en-US/RedeemCode?xr=socialmenav
 • در صفحه باز شده در موقعیت مشخص شده کد دریافتی از وبسایت را وارد کنید.
 • سپس بر روی دکمه ” REDEEM CODE ” کلیک کنید .
آموزش استفاده از گیفت کارت iTunes
برای شارژ اپل آی دی خود دو روش در پیش رو دارید :
 • شارژ از طریق کامپیوتر و برنامه آیتونز
 • شارژ از طریق اپ استور آیفون، آیپاد یا آیپد
روش اول : از طریق مک یا ویندوز
 • از کامپیوتر برنامه آیتونز را باز کنید .
 • از قسمت Sign in اپل آی دی و پسورد خود را وارد نمایید.
 • روی قسمت Redeem کلیک کنید .
 • کد گیفت کارت را وارد نمایید و بر روی Redeem کلیک کنید و صبر کنید تا پیغام اضافه شدن میزان اعتبار گیفت کارت روی صفحه نمایش داده شود.
 • گیفت کارت شما شارژ شده و بدون تاریخ انقضا میشود و پس از شارژ در کنار نام اپل آی دی شما در بالا سمت چپ ، میزان اعتبار حساب شما نمایش داده خواهد شد.
روش دوم: از طریق آیفون، آیپد و آیپاد تاچ
 • برای شارژ اپل آی دی از طریق گیفت کارت باید ابتدا وارد Appstore گوشی شوید .
 • وارد قسمت Featured شده و صبر کنید تا صفحه لود شود.
 • حال به پایین صفحه اسکرول کنید. در انتهای صفحه اپل آی دی خود را مشاهده میکنید (اگر مشاهده نمیکنید از همانجا باید اپل ایدی خود را واد نمایید.) که زیر آن دو گزینه Redeem و send gift را می بینید.
 • روی Redeem کلیک کنید و در صفحه ی جدید روی گزینه You can also enter your code Manually تپ کنید و کد گیفت کارت را وارد نمایید و بر روی Redeem کلیک نمایید . گیفت کارت شما شارژ میشود و میزان آن در کنار اپل آی دی شما نمایش داده میشود.
 • اگر اپل آی دی شما آمریکا نیست میتوانید آن را تغییر دهید . برای این منظور در اکانت خود روی آیتونز کامپیوتر لاگین کنید و سپس روی Account کلیک کنید.
 • سپس در وسط صفحه change country or Region را مشاهده میکنید.
 • روی آن کلیک کنید و در صفحه باز شده کشور را به United States تغییر دهید.
آموزش استفاده از گیفت کارت Microsoft

مراحل استفاده از گیفت کارت 2 بخش دارد. بخش یک را فقط بار اول و یک بار برای همیشه انجام خواهید داد. بخش دوم رو با خرید هر گیفت کارتی باید انجام دهید. شما در بعضی مراحل نیاز به VPN در کامپیوتر دارید.(در گوشی نیاز نیست.) اگر در VPN شما امکان استفاده از سرور آمریکا وجود دارد ترجیحا آن را انتخاب کنید.

بخش اول
 • از گوشی خود به Setting رفته و Region را انتخاب کنید.در این قسمت Region را بر روی United State قرار دهید.
 • حال از کامپیوتر با VPN به آدرس زیر بروید: https://billing.microsoft.com
 • با اکانت مایکروسافت خود لاگین کنید:
 • احتمالا قبلا که اکانت مایکروسافت تان را ساخته اید از شما خواسته است که یک ایمیل دیگر وارد کنید. مثلا یک ایمیل از Yahoo یا. Gmail آن را به خاطر دارید ؟
  در این قسمت برای تایید شما بخشی از آن را به شما نشان می دهد و شما باید آن را به صورت کامل در کادر پایین بنویسید :

 • پس از نوشتن ایمیل به صورت کامل بر روی Next کلیک کنید.
 • حال به همان ایمیل بالا یک کد ارسال می شود. به ایمیل خود مراجعه کنید و کد را از ایمیل خود برداشته و در کادر مورد نظر وارد کنید :
 • کد را در این کادر وارد کنید :

  حتما تیک پایین آن را بزنید تا دیگر این عملیات را نخواهید در این دستگاه انجام دهید.

 • وقتی که به حساب خود وارد شدید. دقت کنید که در بالای پنجره سمت راست حتما US نوشته باشد. اگرنیست US را انتخاب کنید :
 • حال در تصویر بالا بر روی Billing information کلیک کنید. سپس در پنجره باز شده بر روی Edit profile کلیک کنید.
  در این قسمت باید یک آدرس درست در آمریکا بدهید.
 • حال برای اینکه یک آدرس درست بتوانید بدهید به آدرس زیر بروید :
  fakeusaaddress.com

 • با رفتن به آدرس بالا یک آدرس آمریکایی در وسط صفحه نوشته می شود :
 • آدرس بالا را به این صورت در صفحه مایکروسافت وارد کنید :
 • دقت کنید شماره تلفن را به همان صورتی که بنده وارد کردم وارد کنید. حال بر روی Save کلیک کنید.

بخش دوم

بخش اول را فقط یک بار کافیست انجام دهید و این آدرس دیگر در اکانت شما ذخیره شده است.
اما از این بخش به بعد هر بار که گیفت کارتی تهیه کردید باید این کار را انجام دهید تا حساب شما شارژ شود.
هنگامی که کد گیفت کارت را دریافت کردید دوباره باید به آدرس زیر بروید( VPN همچنان روشن باشد)
https://billing.microsoft.com
با اکانت خود لاگین کنید و مراحل فعال سازی را انجام دهید.
هنگامی که وارد حساب خود شدید دقت کنید که حتما بخش بالا سمت راست زیر عکس US نوشته شده باشد.

حال از بخش سمت چپ بر روی Payment options کلیک کنید سپس Microsoft account کلیک کنید و در پنجره سمت راست بر روی Redeem card کلیک کنید.

پس از کلیک بر روی Redeem card کادری می آید که باید کد گیفت کارت را وارد کنید.

به محض اینکه کد گیفت کارت را کامل نوشتید در پایین کادر مقدار آن را می نویسد )مثلا 3 دلار( سپس برروی Next کلیک کنید.
شما موفق شدید حسای خودتان را شارژ کنید.

آموزش استفاده از گیفت کارت PlayStation
 • برای استفاده از این گیفت کارتها باید ابتدا یک اکانت در سایت Sony بسازید .
 • برای این منظور وارد آدرس http://account.sonyentertainmentnetwork.com و روی Create a New Account کلیک کنید.
 • اگر قبلاً اکانت دارید یوزر پسورد اکانتتان را وارد و لاگین کنید. اگر اکانت میسازید ، حتماً کشورتان را آمریکا یا انگلستان بسته به انتخاب شما از لحاظ بازی ها ، دی ال سی ها و کارت هایی که در آینده قصد خرید دارید ، قرار دهید.
 • برای آدرس و تلفن آمریکا از http://fakeusaaddress.com کمک بگیرید. در همان صفحه ی اول این سایت در وسط صفحه آدرس آمریکا را می بینید.
 • سپس برای اینکه از کشور اطمینان پیدا کنید وارد قسمت Account شوید .
 • در قسمت Account ابتدا به قسمت Billing Information رفته و به کشور و آدرس دقت کنید که آمریکا یا انگلستان باشد.
 • سپس روی گزینه Redeem Prepguide Card کلیک کنید و کد گیفت کارت را وارد و روی Continue کلیک کنید.
 • اکانت شما با موفقیت شارژ میشود.
آموزش استفاده از گیفت کارت PlayStationPlus
نحوه وارد کردن کد :
 • کنسول را به اینترنت متصل کنید.
 • در قسمت Playstation Network گزینه Playstation Store را انتخاب کنید
 • کد ارسال شده به ایمیل خود را در قسمت Reedeem Code وارد کنید.
 • تمام
آموزش استفاده از گیفت کارت Amazon
 • انتخاب Your Account برای دسترسی به Sign in.ابتدا در صفحه اصلی وب سایت Amazon روی گزینه Your Account کلیک نمایید.
 • همچنین اگر شما در مرحله قبل به جای کلیک کردن روی Your Account، موس را روی این گزینه نگه دارید یک منو برای شما باز خواهد شد که گزینه Sign in در آن قرار گرفته است.

 • ورود به حساب کاربری.در این مرحله ایمیل و پسوورد خود را وارد نمایید.
 • ورود به بخش Gift Card در پنل کاربری. در پنل کاربری در بخش Amazon Wallet روی گزینه Apply a Gift Card To Your Account کلیک نمایید.
 • ثبت Redeem Code در قسمت Redeem a Gift Card.کد 16 رقمی Redeem Code را که بعد از خرید گیفت کارت به صورت ایمیل دریافت نموده اید در این بخش وارد و سپس روی Apply To your Balance کلیک نمایید تا اعتبار به اکانت شما اضافه گردد.
 • افزایش Balance.پس از کلیک روی Apply to your Balance در مرحله قبل موجودیCurrent Gift Card Balance که به رنگ سبز نمایش داده شده است به موجودی جدید بروز می گردد.
راهنمای فعال سازی آنتی ویروس - NOD32
قبل از نصب نرم افزار
 • قبل از شروع نرم افزار تمام پنجره های باز بر روی سيستم خود را ببنديد. ( مانند : ياهو مسنجر، Internet Explorer ... )
 • هرگونه آنتی ويروس و نرم افزار مشابه بر روی سيستم خود راپاک کنید.
 • لازم است به اينترنت متصل باشيد.
 • تاريخ (ميلادی) و ساعت سيستم خود را تنظيم نمائيد.
نصب فایل
 • فایل نصب برنامه را باز کنید.
 • بر روی گزينه Continue کليک نمائيد.
 • شرایط و قوانین کپی رایت را بپذیرید و بر روی I Accept کلیک کنید.
 • قسمت (I want to be a part of ESET Live Grid (recommended را انتخاب نمایید.
 • قسمت Enable detection of potentially unwanted application را انتخاب نمایید و بر روی Install کلیک کنید.
 • بر روی Done کلیک کنید.
 • کمی صبر کنید تا نصب تکمیل شود و لایسنس خود را وارد نمایید و سپس بر روی Activate کلیک کنید.
 • مشخصات خواسته شده را تکمیل و بر روی Activate کلیک کنید و در بخش بعدی روی Done کلیک نمایید.
راهنمای فعال سازی آنتی ویروس BitDefender
چگونه با کد لایسنس، محصول بیت دیفندر را فعال کنیم؟
 • ابتدا به بخش Bitdefender Central account بروید و لاگین کنید
 • نکته : اگر حساب کاربری ندارید باید یکی بسازید
 • در قسمت سمت چپ بر روی My Subscriptions کلیک کنید
 • با کلیک بر روی دکمه Activation Code می توانید لایسنس خود را به اکانت خود منتقل نمایید .
 • حالا بر روی دکمه Submit کلیک نمایید .
 • در این مرحله لایسنس شما به محصول بیت دیفندر متصل شده است
 • حالا می توانید محصول مورد نظر خودتان را دانلود و نصب کنید و با استفاده از اطلاعات کاربری اکانت آنلاین خود در نرم افزار لاگین نمایید و خواهید دید که محصول شما مجدد ا فعال خواهد شد .
راهنمای فعال سازی آنتی ویروس Kaspersky
کد فعال سازی چیست؟

activation code یک کد منحصر به فرد است و از کاراکترهایی در 4 بلوک تشکیل شده است؛ هر بلوک شامل 5 کاراکتر (ترکیبی از حروف و اعداد است و توسط یک خط تیره (-) از هم جدا شده اند) و در مجموع 20 کاراکتر میباشد که فرمت آن به صورت زیر خواهد بود (XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX)
یک کد برای فعال سازی نسخه های خریداری شده مورد نیاز است(نسخه آزمایشی نیازی به کد فعالسازی ندارند) . کدهای فعال سازی به جز برای محصولات مولتی دیوایس (چند دستگاه) برای هر یک از محصولات لابراتوار کسپرسکی منحصر به فرد میباشد.
اگر شما محصول کسپرسکی را از طریق فروشگاه های الکترونیکی و آنلاین مجاز خریداری نمایید کد فعال سازی به ایمیل ادرسی که هنگا م ثبت خرید وارد نموده اید ارسال میشود.

فعال سازی دوره اعتبار کد

یک کد فعالسازی استفاده نشده را میتوان در هر زمانی فعال نمود و اعتبار لایسنس از تاریخ وارد نمودن کد فعالسازی در سیستم محاسبه میشود. (در مورد لایسنس های چند کاربره اعتبار از لحظه فعال سازی بر روی اولین سیستم محاسبه میشود)
کد فعالسازی جدید برای تمدید لایسنس زمانی که تنها چند روز از منقضی شدن اعتبار لایسنس محصول شما مانده است میتوانید لایسنس خود را تمدید و به برنامه یک کد فعالسازی جدید اض افه نمایید . در این صورت هنگامی که اعتبار لایسنس شما تمام شود بدون اینکه در امنیت سیستم شما اختلالی به وجود آید کد فعال سازی جدید به صورت خودکار شروع به کار خواهد کرد.

چگونگی اطلاع از تاریخ انقضاء لایسنس محصول
 • ابتدا پنجره اصلی محصول را باز نمایید
 • در قسمت سمت راست پایین پنجره ، اطلاعات درباره تعداد روزهای باقیمانده نمایش داده شده است . برای مثال در تصویر 117 روز از لایسنس محصول اینترنت سکیوریتی باقی مانده است.
کلید لایسنس چیست؟

یک کلید لایسنس ترکیبی منحصر به فرد از حروف و اعداد است که در مجموع 32 کاراکتر میباشدو به 5 بلوک تقسیم شده است و فرمت ا ن به صورت فوق میباشد (ХХХХХXXX-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-XXXXXXXXXXXX).

هنگامی که یک محصول کسپرسکی با کد فعال سازی فعال شود کلید لایسنس در پنجره Licensing ظاهر میشود.

شما برای تمدید مجدد لایسنس خود و استفاده از تخفیف های در نظر گرفته شده و همچنین ارتباط با مهندسان پشتیبانی فنی Kaspersky Lab به کلید لایسنس نیاز خواهید داشت.

راهنمای فعال سازی آنتی ویروس Norton
راهنمای نصب آنتی ویروس Norton Internet Security نسخه ویندوز

جهت نصب نرم افزار Norton Internet Security ابتدا با توجه به نوع سیستم عامل خود با استفاده از لینک های موجود در ایمیل ارسالی به شما نرم افزار را بر روی رایانه خود دانلود نموده و به یاد داشته باشید که قبل از نصب، هر نوع آنتی ویروس دیگری را از رایانه خود حذف نموده و مراحل زیر را دنبال نمایید:

 • پس از اجری برنامه، صفحه زیر نمایش داده خواهد شد. بر روی گزینه Agree & Install کلیک کنید.
 • در هنگام نصب نرم افزار با صفحه زیر روبرو خواهید شد. در ادامه کمی تامل بفرمائید تا نرم افزار بصورت کامل نصب شود.
 • پس از پایان نصب نرم افزار صفحه زیر نمایش داده میشود .لطفا بر روی گزینه Explore کلیک کنید.
 • مطابق تصویر زیر کمی تامل بفرمائید تا صفحه اصلی نرم افزار باز شود.سپس برای فعالسازی لایسنس خود گزینه زرد رنگ Renew را کلیک نمائید.
 • پس از باز شدن صفحه زیر، گزینه آبی رنگ I have a key or code to enter را انتخاب نمائید.
 • کد لایسنس خریداری شده را در بخش مشخص شده وارد نموده و گزینه Next را انتخاب نمائید. در صورت وارد نمودن کد لایسنس صحیح، نرم افزار نورتون آنتی ویر وس شما فعال میگردد.
 • اکنون شما مي توانيد از آنتی ویروس خريداری شده خود کمال بهره را ببريد .
Top